İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Mardin Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

MARDİN AFAD Staj Duyurusu 21 Haziran 2018

             Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.

             Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde staj yapmak isteyen mesleki ve teknik eğitim liselerinin öğrencileri için öğretim yılı içerisinde (Eylül – Haziran ayları arasında), ön lisans ve lisans öğrencileri için ise yaz tatili döneminde (Haziran – Eylül ayları arasında) yaptırılır. Staj Yönergesinin 7. Maddesine göre aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 15 Nisan  – 15 Haziran tarihleri arasında Müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. Aynı yönergenin 8. Maddesinin 6. Fıkrasında ki “bir dönem için kabul edilen stajyer sayısı, staj yapılacak İl Müdürlüğü veya merkez teşkilatının dolu kadro sayısının %50’sini geçemez” ifadesi dikkate alınarak yapılan başvurular değerlendirilecektir.

Staj başvurusu için gerekli belgeler:

  1. Okullarından alacakları staj zorunluluk belgesi,
  2. Öğrenim görülen eğitim kurumundan alınan resmi öğrenci belgesi,
  3. Öğrencinin not ortalamasını gösterir belge,
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
  5. Adli Sicil Kaydı,
  6. 2 Adet Fotoğraf,
  7. Staj yapmak istediğine dair dilekçe,
  8. Staj Başvuru Formu,
  9. 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, bu kanun kapsamında ödenmesi gereken sigorta priminin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödeneceğini gösterir belge.

1 AFAD STAJ YONERGESI

2 STAJ BASVURU DILEKCE FORMATI

3 STAJ BASVURU BELGESI