İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Mardin Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI 15 Ekim 2018

KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI

 

Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla çalışmakta iken, iş akdi feshedilen İshak YILDIRIM tarafından Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)ne açılan E:2017/620 K:2018/386 dava neticesinde; anılan Mahkemenin 30.05.2018 tarihli kararı ile “feshin geçersizliğine, davacının davalı Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nezdindeki işe iadesine” karar verilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 11.09.2018 tarih ve 52557560-045.02-E.130933 sayılı yazısıyla ilgiliye sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.

Bu nedenle, 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın 12’inci maddesi kapsamında Nihai olarak sınava girmeye hak kazananların bilgileri ve sınav takvimi ilan olunur. 15.10.2018 

 

SIRA NO

ADI SOYADI

TC.KİMLİK NO

BAŞVURU DURUMU

01

İshak YILDIRIM

140*****752

KABUL

 

Taşeron İşçilere Ait Yazılı Sınav İlanı

Yazılı Sınav Yeri                   : Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Sınav Tarihi                           :17.10.2018 Çarşamba Günü Saat 10:00’da