İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Mardin Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUCU 17 Ekim 2018

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUCU

 

Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla çalışmakta iken, iş akdi feshedilen İshak YILDIRIM tarafından Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)ne açılan E:2017/620 K:2018/386 dava neticesinde; anılan Mahkemenin 30.05.2018 tarihli kararı ile “feshin geçersizliğine, davacının davalı Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nezdindeki işe iadesine” karar verilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 11.09.2018 tarih ve 52557560-045.02-E.130933 sayılı yazısıyla ilgiliye sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.

Bu nedenle, Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sınav Komisyonunca İşçi Kadrosuna geçiş için gerekli şartları taşıdığı tespit edilen; aşağıda adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve görevi yazılı görevlinin, 696 Sayılı KHK maddesi ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslarda Madde 13’te yer alan yazılı sınavı yapılmış olup ilgiliye ait sonuç aşağıya çıkarılmıştır. İlanen Duyurulur.17.10.2018 

 

SIRA NO

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

YAZILI SINAV SONUCU

SONUÇ

1

140*****752

İSHAK YILDIRIM

GÜVENLİK

85

BAŞARILI