İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Mardin Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 
RSS

Duyurular

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUCU 17 Ekim 2018
İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUCU Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla çalışmakta iken, iş akdi feshedilen İshak YILDIRIM tarafından Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)ne açılan E:2017/620 K:2018/386 dava neticesinde; anılan Mahkemenin 30.05.2018 tarihli kararı ile “feshin geçersizliğine, davacının davalı Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nezdindeki işe iadesine” karar verilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 11.09.2018 tarih ve 52557560-045.02-E.130933 sayılı yazısıyla ilgiliye sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.
[Devamı]
KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI 15 Ekim 2018
KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla çalışmakta iken, iş akdi feshedilen İshak YILDIRIM tarafından Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)ne açılan E:2017/620 K:2018/386 dava neticesinde; anılan Mahkemenin 30.05.2018 tarihli kararı ile “feshin geçersizliğine, davacının davalı Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nezdindeki işe iadesine” karar verilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 11.09.2018 tarih ve 52557560-045.02-E.130933 sayılı yazısıyla ilgiliye sürekli işçi kadrosu tahsis edilmiştir.
[Devamı]
İLAN 05 Ekim 2018
İLAN 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin geçici 23. Ve 24. Maddeleri gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla çalışmakta iken, iş akdi feshedilen İshak YILDIRIM tarafından Mardin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(İş Mahkemesi Sıfatıyla)ne açılan E:2017/620 K:2018/386 dava neticesinde; anılan Mahkemenin 30.05.2018 tarihli kararı ile “feshin geçersizliğine, davacının davalı Mardin Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü nezdindeki işe iadesine” karar verilmesi üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 11.09.2018 tarih ve 52557560-045.02-E.130933 sayılı yazısıyla ilgiliye sürekli işçi kadrosu tahsis edilmesi münasebetiyle,...
[Devamı]
MARDİN AFAD Staj Duyurusu 21 Haziran 2018
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
[Devamı]
İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUÇLARI 13 Mart 2018
İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIDIĞI TESPİT EDİLEN PERSONELİN SINAV SONUÇLARI Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sınav komisyonunca İşçi Kadrosuna geçiş için gerekli şartları taşıdığı tespit edilen; aşağıda adı, soyadı, T.C. kimlik Numarası ve görevi yazılı görevlilerin, 696 Sayılı KHK maddesi ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren usul ve esaslarda Madde 13’te yer alan yazılı sınavları yapılmış olup ilgililere ait sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır. İlanen Duyurulur. 13/03/2018
[Devamı]
KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI 01 Mart 2018
KESİN LİSTE VE SINAV TAKVİMİ İLANI 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ın 12’inci maddesi kapsamında Nihai olarak sınava girmeye hak kazananların bilgileri ve sınav takvimi ilan olunur. 01.03.2018
[Devamı]
TAŞERON İLANI 02 Şubat 2018
İLAN 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinin geçici 23. Ve 24. Maddeleri gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul...
[Devamı]
ARAKANA SAHİP ÇIK 01 Kasım 2017
Myanmar'ın Arakan Eyaletinde yaşanan çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve Bangladeş'e sığınan Arakan Müslümanlarının barınma, gıda, hijyen gibi insani yardım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle arakanasahipcik.org adresinden ulaşılabilecek bir yardım kampanyası başlatılmıştır.
[Devamı]
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜMÜZE EKPSS İLE AÇIKTAN ATANANLARIN DİKKATİNE! 05 Eylül 2017
ENGELLİ KPSS 2017 SINAVI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ATANANLAR İÇİN GEREKLİ BELGELER EKTEDİR. Açıktan atama evrakları(ekpss)
[Devamı]
15 TEMMUZ!DA STANT AÇIYORUZ. 13 Temmuz 2017
foto
15 Temmuz'da Millet olarak yaşadığımız hain darbe girişiminin unutulmaması, unutturulmaması, Milletri ve Devleti için sokağa çıkan şehitlerimizin aziz hatırasının yaşatılması amacıyla bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın sevk ve idaresinde 15 Temmuz'un ruhuna, manasına ve maneviyatına uygun hazırlanan İlimizdeki etkinlikler kapsamında Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak stant açıyoruz.15 Temmuz günü Vali Mustafa YAMAN Caddesinde açılacak stant' ta Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Mardin AFAD) personeli "O KAHRAMAN BENİM" kampanyası kapsamında Afet Gönüllüsü kayıtlarını yapacak ve afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirici broşürleri halka dağıtacaktır.
[Devamı]
Sayfalar: 12